آتلیه کودک | آتلیه نوزاد | آتلیه بارداری

5 کار شگفت‎انگیزی که می‎توانید با تکنیک پنینگ در عکاسی انجام دهید قسمت سوم

پنینگ دایرهای عازم جالب برای خلق تصاویر دایرهای و جذاب است. از این تکنیک میتوان از کف جنگل برای عکاسی سایهبانی از درختها یا ثبت یک تصویر متفاوت استفاده کرد که ترکیبی دایرهای از رنگها دارد. به کارگیری این تکنیک به ویژه هر زمانی خوب که کنتراست و نوراحسان وجود دارد، چون باعث خلق تصاویری بی همانند میشود.

چطور این پیشه را سپریدن دهید: پنینگ دایرهای شامل پیدا کردن یک نقطه کانونی وچرخاندن آهسته دوربین میشود یعنی چرخاندن آن از سمت عمودی به افقی. برای یک چرخش بی بدیل در پنینگدایرهای، در ضمن میتوانید زوم پنینگ را امتحان کنید. برای اینپیشه باید دوربین خود را در حالت فوکوس دستی قرار دهید و لنزها را بچرخانید، به جایاین که این پیشه را با دوربین انجام دهید. این تکنیک به جای یک تصویر محو دایرهای یک افکتStarburst برپایی خواهد کرد که در آن حرکت به نظر میرسد از مرکز تصویر بیرون آمده است.تم تولد کودک

5) تصاویری انتزاعی از موجها ثبت کنید

تا حال که سعی کردید از تکنیک پنینگ برای ثبت عکس یک موجکاربرد کنید؟ موجهای پن شده میتوانند باعث خلق تصاویر شگفتانگیز و انتزاعی با یک جذابیت هنرمندانه شوند.

چطور این پیشه را سپریدن دهید؟

برای شروع، باید خودتان را در موقعیتی پیمان دهید کهبتوانید از یک زاویه از موجها عکاسی کنید، به جای این که در موقعیت ایستاده یا صاف این شغل راانجام دهید لغایت انحنای موج پیش از این که بشکند را ثبت کنید. برای تنظیمات دوربین،از سرعت شاتر آهسته، معمولا در حدود 30/1 الی 2/1 ثانیه بهره‌گیری کنید چون هرچهسرعت شاتر کمتر باشد، تصویر پایانی انتزاعیتر خواهد بود. سپس یک موج برای فوکوس روی آن را پیدا کنید و تا زمانیکه روی ساحل پهن میشود آن را تعقیب کنید و پیش از این که روی کناره بشکند دکمه شاتر رارها کنید. آتلیه نوزاد 

اگر فرصت داشته باشید، چه بسا بخواهید پنینگ تعدادی پرندهدر حال پرواز را در بعد مقوله موجها امتحان کنید که خویش یک فرصت عالی سایر برای عکاسی است. برای ثبتعکس ها عالی، زمانی که روشنایی در بهترین شدت و حالت خویش پیمان دارد یعنی معمولااوایل بامداد و شب، از موجها عکس بگیرید.

در آخر باید بگوییم اگر میخواهید عکاسی خلاقانه را آزمون کنید، چرا پنینگ را انجام نمیدهید؟ ممکن است کمی چیرگی به آن زمانببرد و بیچارگی به تمرین داشته باشد اما برخلاف چیزی که به نظر میرسد مشکل نیست و نسبتا آن را باید تند یادبگیرید. در واقع با چندی کوشش مستمر خواهید توانست روی این تکنیک مسلط شوید و ازآن برای ثبتعکس ها هیجانانگیز و متفاوتی کاربرد کنید.


برچسب ها: عکاسی , راهنمای عکاسی , آموزش عکاسی ,

[ بازدید : 1 ]

[ سه شنبه 3 ارديبهشت 1398 ] 22:32 ] [ آتلیه کودک ]

[ ]

سئو سایت ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]